Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Κατηγορία D + ΠΕΙ

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 9 ΘΕΣΕΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΩΣ 750Kg.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1. Αν έχετε επαγγελματικό δίπλωμα Β Κατηγορίας:
- Θεωρητικά: 15 ώρες
- Πρακτικά : 15 ώρες

2. Αν έχετε επαγγελματικό δίπλωμα Γ Κατηγορίας:
- Θεωρητικά : 7 ώρες
- Πρακτικά : 6 ώρες

3. Αν έχτε δίπλωμα Δ Κατηγορίας (το αποκτήσατε μετά τις 10/9/2008) και θέλετε ΠΕΙ:
- Δεν απαιτούνται θεωρητικά & πρακτικά μαθήματα

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Αν δεν έχετε άλλο επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης:

-Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.

-Παράβολο 50 € + 30 € + 108 € (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολα 10€ + 10€ για θεωρητική και πρακτική εξέταση κατηγορίας Δ χωρίς ΠΕΙ (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολο 10€ για την εξέταση του ερωτηματολογίου 5 (Κατηγορία Δ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολο 20€ για την εξέταση του ερωτηματολογίου ΠΕΙ (Κατηγορία Δ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολα 20€+10€ για την εξέταση οδήγησης (Κατηγορία Δ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

- Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. Η αμοιβή για κάθε γιατρό είναι 10 €. Θα πρέπει απαραίτητα να έχετε μαζί σας κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:
1. Δύο (2) φωτογραφίες.
2. Βιβλιάριο υγείας.
3. Αστυνομική ταυτότητά.
* Επιπρόσθετα κατά την επίσκεψή σας στον Παθολόγο θα πρέπει να προσκομίσετε και τις παρακάτω εξετάσεις:

1. Αίματος – Ουρίας – Σακχάρου.
2. Ακτινογραφία θώρακος.
3. Καρδιογράφημα.

-Φωτοαντίγραφο διπλώματος.

-Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης.

-Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. 

-Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

 

2. Αν έχετε άλλο επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης:

-Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.

-Παράβολα 30€ + 108€ (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Φωτοαντίγραφο διπλώματος.

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

-Παράβολα 10 € + 10 € για θεωρητική και πρακτική εξέταση κατηγορίας Δ χωρίς ΠΕΙ (Ηλεκτρονικά παράβολα το οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολο 10€ για την εξέταση του ερωτηματολογίου 5 (Κατηγορία Δ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολο 20€ για την εξέταση του ερωτηματολογίου ΠΕΙ (Κατηγορία Δ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολα 20€+10€ για την εξέταση της οδήγησης (Κατηγορία Δ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης.

-Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. 

-Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

 

3. Αν έχετε αποκτήσει δίπλωμα Δ Κατηγορίας (μετά τις 10/9/2008) & θέλετε ΠΕΙ:

-Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.

-Παράβολο 30€ (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολα 20 € + 20 € για θεωρητική και πρακτική εξέταση (Ηλεκτρονικά παράβολα το οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Φωτοαντίγραφο διπλώματος.

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

-Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. 

-Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. 

-Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.