Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Κατηγορία C + ΠΕΙ

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,501Kg ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΩΣ 750Kg

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

1. Αν έχετε επαγγελματικό δίπλωμα Β Κατηγορίας:
- Θεωρητικά: 15 ώρες
- Πρακτικά : 15 ώρες

2. Αν έχετε επαγγελματικό δίπλωμα Δ Κατηγορίας:
- Θεωρητικά : 7 ώρες
- Πρακτικά : 6 ώρες

3. Αν έχετε δίπλωμα Γ Κατηγορίας (το αποκτήσατε μετά τις 10/9/2009) και θέλετε ΠΕΙ:
- Δεν απαιτούνται θεωρητικά & πρακτικά μαθήματα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1.Να έχετε κανονική διαμονή στην Ελλάδα.
2.Να μην κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε.
3.Να είστε κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’ τουλάχιστον.
4.Να είναι συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας εάν έχετε άδεια Π.Ε.Ι. αλλιώς το 21ο έτος της ηλικίας.
5.Να έχετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Γ’.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αν δεν έχετε άλλο επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης:
-Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.

-Παράβολα 50 € + 30 € + 108 € (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

-Παράβολα 10€ + 10€ για θεωρητική και πρακτική εξέταση κατηγορία Γ χωρίς ΠΕΙ (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολο 20€ για την εξέταση του ερωτηματολογίου ΠΕΙ (Κατηγορία Γ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

- Παράβολα 20€+10€ για την εξέταση της οδήγησης (Κατηγορία Γ και ΠΕΙ)(Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

- Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. Η αμοιβή για κάθε γιατρό είναι 10€. Θα πρέπει απαραίτητα να έχετε μαζί σας κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:
1. Δύο (2) φωτογραφίες.
2. Βιβλιάριο υγείας.
3. Αστυνομική ταυτότητά.
4. Παράβολο τράπεζας.
5. Απολυτηρίου στρατού (ή νόμιμο απαλλακτικό)

*Κατά την επίσκεψή σας στον παθολόγο πρέπει να προσκομίσετε & τις παρακάτω εξετάσεις:

-1. Αίματος – Ουρίας – Σακχάρου.
2. Ακτινογραφία θώρακος.
3. Καρδιογράφημα.

-Φωτοαντίγραφο διπλώματος.

-Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης.

-Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. 

-Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

2. Αν έχετε άλλο επαγγελματικό δίπλωμα Δ Κατηγορίας:

 

-Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.

-Παράβολα 30€ + 108€ (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολα 10 € + 10 € για θεωρητική και πρακτική εξέταση κατηγορίας Γ χωρίς ΠΕΙ (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολο 10€ για την εξέταση του ερωτηματολογίου 4 (Κατηγορία Γ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολο 20€ για την εξέταση του ερωτηματολογίου ΠΕΙ (Κατηγορία Γ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολα 20€+10€ για την εξέταση της οδήγησης (Κατηγορία Γ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Φωτοαντίγραφο διπλώματος.

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

-Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. 

- Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. 

-Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

 

3. Αν έχετε αποκτήσει δίπλωμα Γ Κατηγορίας (μετά τις 10/9/2009) & θέλετε ΠΕΙ:

-Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.

-Παράβολο 30€ (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Παράβολα 20€ + 20€ για θεωρητική και πρακτική εξέταση (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

-Φωτοαντίγραφο διπλώματος.

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

-Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. 

-Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. 

-Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

 

Δίπλωμα Αυτοκινήτου στην Ζάκυνθο, Δίπλωμα Μηχανάκι στην Ζάκυνθο, Επέκταση απο αυτοκίνητο σε μηχανάκι,  Επέκταση απο μηχανάκι σε αυτοκίνητο , Δίπλωματα Ζάκυνθος, Σχολή οδηγών Ζάκυνθος, Μαθήματα οδήγησης Ζάκυνθος, Ανανεώσεις Διπλωμάτων στην Ζάκυνθο, Φθορές διπλωμάτων στην Ζάκυνθο

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.