Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Έκδοση ή ανανέωση κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Φωτογραφία διαβατηρίου σε CD στο οποίο θα συμπεριλάβετε σκαναρισμένη και την υπογραφή σας (με μαύρο χρώμα στυλό).

2. Παράβολο 150 € (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.

5.Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. 

6. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. 

7.Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

8. Αν πρόκειται για ανανέωση κάρτας χρειάζεται και φωτοαντίγραφο της προηγούμενης κάρτας.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.