Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Δύο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

2. Παράβολο 30 € (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

3.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

4.Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. 

5.Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. 

6.Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

7. Παράβολο 9,02€ αν υπάρχει φθορά ή αλλαγή στοιχείων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Όταν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνεται από το ίδιο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση στο άτομο που πρόκειται να κάνει την κατάθεση από δημόσια αρχή.

Πρέπει να προσκομίσετε άδεια παραμονής ή άδεια εργασίας, σε περίπτωση που δεν είστε Έλληνας υπήκοος.
Για υπηκόους της Ε.Ε η άδεια να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν γίνει η υποβολή της αίτησης. Για όσους δεν ανήκουν στην Ε.Ε οι ημέρες ανέρχονται σε 185.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.