Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μετατροπή άδειας οδήγησης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε σε ελληνική

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών διαμένει στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή μαθητή για τουλάχιστον 6 μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης. Επίσης να δηλώνει ότι κατέχει άδεια οδήγησης κράτους - μέλους της Ε.Ε & ότι δεν κατέχει άδεια οδήγησης από άλλη χώρα.

2. Αίτηση εκτύπωσης.

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

4. Αν ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος απαιτείται φωτοαντίγραφο που να πιστοποιεί την διαμονή του στην Ελλάδα. (π.χ άδεια διαμονής)

5. Άδεια οδήγησης & φωτοαντίγραφο

6. Μία έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηριού

7. Παράβολο των 30€

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Όταν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνεται από το ίδιο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση στο άτομο που πρόκειται να κάνει την κατάθεση από δημόσια αρχή.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.