Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

2.Δήλωση απώλειας ή κλοπής από αστυνομικό τμήμα.

3.Δύο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

4.Παράβολα 30 € +30 € +9,02 € (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
*(Σε περίπτωση που υπάρχει βεβαίωση από την αστυνομία ότι η κλοπή του διπλώματος έχει γίνει μέσα από αυτοκίνητο δεν χρειάζεται το ένα παράβολο των 30 €).

5.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

6.Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. 

7.Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. 

8.Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:


 Όταν η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν γίνεται από το ίδιο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση στο άτομο που πρόκειται να κάνει την κατάθεση από δημόσια αρχή.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.